Over Aqua-Terra Nova

Aqua-Terra Nova BV levert advies en doet onderzoek in de sectoren Water, Ruimte, Milieu en Ecologie voor verduurzaamings- en ontwikkelingsprojecten in de groene en de bebouwde omgeving.

Wat in 1996 begon als milieu- en wateronderzoek voor glastuinbouwbedrijven is uitgegroeid tot een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwbeheer. Samen met onze samenwerkingspartners hebben wij alle disciplines in huis om uw project te toetsen aan vigerende milieu- en natuurwetgeving en om deze te verwerken in bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures.

Binnen de agrarische sector vervult Aqua-Terra Nova een belangrijke rol bij het ontwikkelen, opstellen en realiseren van innovatieve concepten voor watergebruik. Wij bieden onderzoeks- en adviesdiensten die aansluiten op de verduurzaming van watersystemen door het slim toepassen en combineren van technologische innovaties die leiden tot zero-discharge of nul-emissie.

In het kader van gebouwbeheer verlenen wij eveneens diensten met betrekking tot Legionella-beheersing. Hierbij vormen inventarisaties, reinigingen en beheer na Legionella-besmettingen de hoofdzaak. Door onze eigen invulling van de intermediaire functie tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen kan onderzoek en advies snel, praktisch en efficiënt worden uitgevoerd en toegepast.