Een Legionella beheersplan is praktisch maatwerk

Aqua-Terra Nova maakt Legionella beheersplannen voor drinkwaterinstallaties en proceswaterinstallaties zoals koeltorens. Hiervoor wordt altijd een risico-inventarisatie uitgevoerd. Bij drinkwaterinstallaties kan – naast een uitgebreide risico-inventarisatie – ook gekozen worden voor een beperkte variant. Dit is met name interessant bij installaties, waaraan niet veel vernevelende tappunten zijn aangesloten.

Risico analyse
Sinds 1 juli 2010 is Aqua-Terra Nova gecertificeerd door KIWA volgens BRL 6010. Dit geeft voor u de zekerheid dat uw Legionella beheersplan volgens de meest actuele normen wordt opgesteld. Een grondige risicoanalyse is de basis van een goed beheersplan. Hierbij moeten voor zover mogelijk alle dode leidingen en andere onvolkomenheden worden getraceerd. Bij de risicoanalyse wordt het leidingsysteem getoetst aan de ‘Water Werkbladen’ (NEN 1006). 
 
Legionella beheersplan
In het Legionella beheersplan vindt u, naast de risicoanalyse, een overzicht van de benodigde aanpassingen aan de installatie en een overzicht van periodieke maatregelen die nodig zijn om Legionella te beheersen.
Bij het beheersplan wordt een logboek gemaakt. Hierin zit een handige werkbriefgenerator, waarmee u ‘met een druk op de knop’ wekelijks een werkbriefje kan afdrukken. 

Tekening leidinginstallatie
Optioneel kunt u er voor kiezen om ook een Isometrische tekening (schuine projectie) van de installatie te laten maken. Op deze tekening worden alle tappunten van een unieke code voorzien. Deze codering komt overeen met de gehanteerde codes in het beheersplan en het logboek.

Neem voor een geheel vrijblijvende offerte contact op met Lambert van Gameren. Bij uw offerte zit een uitgebreide omschrijving van onze werkwijze, zodat u goed weet wat u van ons kunt verwachten.