Disclaimer

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Aqua-Terra Nova. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqua-Terra Nova niet toegestaan.

De informatie op deze website en alle andere websites die vallen onder het Aqua-Terra Nova -domein wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Aqua-Terra Nova sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts,spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Wanneer u vragen heeft over de privacy of het gebruik van deze website, neem dan contact met ons op.